Plastic Whale

De dag van de duurzaamheid heeft dit jaar een sterke focus op plasticvervuiling. Het probleem van plasticvervuiling komt door het verkeerd weggooien ervan, met andere woorden; het komt voort uit een verkeerd gedrag van burgers. Men vind wat ver weg staat van zijn dagelijks leven (zoals plasticvervuiling) niet relevant. Maar aangezien plasticvervuiling begint met ons gedrag willen wij mensen laten zien hoe hun gedrag dingen om hen heen vervuild (zoals het kanaal).

Hierdoor is het clean-up boot project bedacht. Op 10 oktober 2018 vertrekt een heuze GreenOffice-boot om 14.00 van Dock19 en vaart door het kanaal van Breda. Studenten van Avans vissen naar “soep”. De boot eindigt rond 16.00 bij het park. Het afval dat wordt ingezameld bestaat uit glas, aluminium, plastic en overig afval. Na afloop zullen we de zakken vol afval wegen en overhandigen aan de afval afdeling van de gemeente.

Dit project is opgezet in nauwe samenwerking met Gemeente Breda, GroenPlein en bijbehorende afvalverwerkers in de gemeente. 

Op de dag zelf zulle nstudenten vloggen vanaf de boot.

Eigenaar

No personnel found, please create the personnel post to use the item.